FRI FRAGT PÅ ORDRER OVER 1.000 KR.

Handelsbetingelser

Generelle bestemmelser

Disse vilkår og betingelser beskriver rammerne for de kommercielle forhold, der kan opstå mellem kunden og Whatelse Group ApS, når kunden bruger onlinebutikken (www.whatelse.dk).

Når kunden har indgået en aftale om køb af en vare eller et værdibevis (herefter vare/værdibevis) (til fx en oplevelse) hos Whatelse Group ApS, opbevarer Whatelse Group ApS oplysninger om ordren i 5 år.

Kunden kan se disse oplysninger ved at logge ind under profilsektionen. Al information omkring et produkt eller en samarbejdspartner er beskrevet og gengivet så fyldestgørende som muligt. 

1. Virksomhedsinformation

Whatelse Group ApS 
Kristianiagade 1.
DK-2100 København Ø
+45 70 20 05 90
CVR nr.: 37 57 40 15
E-mail: [email protected]

2. Accept

Ved at bruge www.whatelse.dk og tjenesterne giver du dit ubetingede samtykke til de underliggende vilkår og betingelser.

3.Kontakt og support

Whatelse Group ApS tilbyder support alle hverdage. Supportkommunikationen foregår direkte imellem supportafdelingen og kunden. Spørgsmål besvares typisk indenfor 24 timer. E-mail: [email protected]

4. Alder

Kunden skal være minimum 18 år for at handle på www.whatelse.dk. Ved bestilling af varer/oplevelser på www.whatelse.dk bekræfter kunden, at kunden er 18 år eller derover. Whatelse Group ApS kan ikke holdes til ansvar, hvis en mindreårig handler under falske oplysninger.

5. Bestillingsprocessen

Varen/værdibeviset købes online via www.whatelse.dk, i en nærmere angivet periode eller indtil samtlige antal varer/værdibeviser er udsolgt. På Whatelse Group ApS’ hjemmeside er der anført i hvilken periode, varen/værdibeviset kan erhverves, og om der gælder et maksimum for det antal varer/værdibeviser, der sælges i den pågældende periode.
Ved bestillingen udfyldes navn, adresse, e-mailadresse, og der vælges betalingsmåde.

Derefter kan kunden fuldende betalingen ved at udfylde betalingsoplysningerne. Kort efter betalingen vil kunden modtage et ordrenummer per e-mail. Ved al kontakt til Whatelse Group ApS, er det vigtigt at have ordrenummeret klar. Salget af varen/værdibeviset sker først hvis det lykkes Whatelse Group ApS at hæve betalingen. Skulle betalingen ikke lykkes ved første forsøg (f.eks. fordi den angivne konto ikke eksisterer, mangler dækning, betalingskortnummeret er forkert, eller har nået kreditgrænsen), vil kundens ret til en vare/værdibevis ikke finde sted.

Når købet er gennemført, vil ordrebekræftelsen på varen eller værdibeviset blive sendt per e-mail til den e-mail-adresse, som kunden angiver i forbindelse med bestillingen, senest 24 timer efter at købet er afsluttet. Afsendelsen af varerne/værdibeviserne sker umiddelbart efter, at betalingen er registreret hos Whatelse Group ApS.

Er der tale om et værdibevis til en oplevelse skal værdibeviset indløses hos den relevante samarbejdspartner indenfor den anførte tidsperiode. Såfremt det ikke er muligt at efterkomme kundens bestilling, vil Whatelse Group ApS informere herom hurtigst muligt. Kunden har på denne baggrund ret til at annullere sin bestilling. 

Whatelse.dk er en online shop, der har åbent 24 timer i døgnet, men kan dog være lukket som følge af vedligeholdelse. En bestilling som er afgivet på en offentlig fri- eller helligdag, vil blive behandlet den følgende hverdag.

Whatelse Group ApS forbeholder sig retten til at begrænse bestillingsmulighederne og til at annullere enhver ordre efter eget skøn, i tilfælde af misbrug, eller når der opstår en tvist, eller en tidligere tvist er opstået med en kunde, eller når de bestilte eller returnerede mængder er unormalt høje.

6. Betalingsbetingelser

Et køb betales online ved brug af gængse betalingskort, så som Dankort, VISA/Dankort, VISA, Mastercard, Maestro, MobilePay og Diners Club.
Betalingen reserveres straks på kundens betalingskort, når kunden har gennemført sin bestilling. Købet er først gennemført, hvis og når det lykkes Whatelse Group ApS at registrere betalingen. Skulle betalingen ikke lykkes ved første forsøg (f.eks. fordi den angivne kortkonto ikke eksisterer, ikke har dækning, kreditkortnummeret er forkert eller kortet har nået kreditgrænsen), gennemføres købet ikke. Der kan aldrig trækkes et større beløb end aftalt.
Kundens kortinformationer lageres ikke hos Whatelse Group ApS.

Whatelse Group ApS benytter ePay til håndteringen af alle onlinebetalinger. ePay / Payment Solutions er PCI certificeret af VISA / Mastercard, og al kommunikation foregår krypteret via en sikker forbindelse. Dette er med til at sikre at alle transaktioner sker i et sikkert miljø, som gør at ingen kan se de data som indgives i forbindelse med betalingen.

7. Priser & Betaling

Whatelse Group ApS fastsætter prisen for ydelser i henhold til aftale med samarbejdspartneren. Alle anførte priser er vejledende udsalgspriser og er inkl. moms, i det omfang der er tale om momspligtige ydelser.
Når betalingen er gennemført, fremsender Whatelse Group ApS ordrebekræftelsen til den e-mailadresse, kunden har opgivet, medmindre andet er anført. Hvis betalingen mislykkedes, orienterer Whatelse Group ApS herom. Derefter kan kunden prøve at foretage betalingen igen, medmindre salgsperioden allerede er udløbet.
Hvis kundens betaling først modtages af Whatelse Group ApS efter salgsperioden er udløbet, er der ikke indgået en aftale omkring køb af vare/værdibevis. I så fald bliver kundens betaling refunderet. Skulle der mod forventning være sket en trykfejl eller prisfejl, bestræber Whatelse Group ApS sig på hurtigst muligt at kontakte kunden. Whatelse Group ApS vil selvfølgelig altid forsøge at imødekomme en tilfredsstillende løsning for kunden.

8. Tilgængelighed

Produkterne sælges i begrænsede mængder. Varerne og priserne er gyldige, som de vises på www.whatelse.dk og tilgængelighed afhænger af varelageret hos vores samarbejdspartner.

Whatelse Group ApS bestræber sig på at opfylde alle ordrer. Whatelse Group ApS kan ikke holdes ansvarlig for manglende tilgængelighed af en vare hos samarbejdspartneren eller for eventuel skade, der måtte opstå som følge heraf.

I tilfælde af at én eller flere varer i en ordre ikke er tilgængelige, kontakter vi dig via e-mail eller telefon om, at din ordre vil blive helt eller delvist annulleret.

9. Forsendelse

Værdibeviserne eller ordrebekræftelsen på en vare vil blive fremsendt inden for 24 timer efter betingelserne for handlen er opfyldt. For varer som sendes til kunden fremgår leveringstiden og fragtpriser af betingelserne på den pågældende kampagne.

Forsendelsestider kan variere fra leverandør til leverandør, og eventuelle garantier eller erklæringer vedrørende leveringstider er underlagt eventuelle forsinkelser opstået som følge af leverandørforsinkelser, postforsinkelser eller force majeure, som vi ikke kan stilles til ansvar for. Bestiller du varer fra forskellige leverandører, vil dine varer blive leveret separat.

10. Fortrydelsesret

Som udgangspunkt har kunden 14 dages fortrydelsesret, når kunden handler på nettet. For fysiske varer gælder 14 dage fra varens modtagelse. For værdibeviser løber fristen fra den dato kunden modtager værdibeviset på mail. Kunden skal inden 14 dage fra modtagelse af værdibevis eller den fysiske vare, give Whatelse Group ApS meddelelse om, at kunden ønsker at fortryde sit køb. Meddelelsen skal gives ved at kontakte Whatelse Group ApS’s kundeservice på tlf.: +45 70 20 05 90 eller per mail: [email protected] 

10.1. Undtaget af fortrydelsesretten
Der er ingen fortrydelsesret ved køb af værdibeviser til f.eks. arrangementer eller events, som foregår på en bestemt dato eller inden for en bestemt periode, eftersom disse ydelser er undtaget fortrydelsesretten i henhold til Forbrugeraftaleloven § 18, stk. 2, nr. 12. om værdiforringelse.
Det er ikke muligt at fortryde et køb efter værdibeviset er blevet indløst hos en af Whatelse Group ApS’ samarbejdspartnere. 

10.2 Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis kunden benytter sin fortrydelsesret, refunderer Whatelse Group ApS betalingen modtaget fra kunden, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Whatelse Group ApS har modtaget meddelelsen om kundens fortrydelse. Whatelse Group ApS gennemfører en tilbagebetaling til kundens bankkonto på det betalingskort, som købet er foretaget på. Whatelse Group ApS kan tilbageholde betalingen, indtil Whatelse Group ApS har modtaget bekræftelse fra samarbejdspartneren, om at varen er modtaget retur.
Fortrydelse af en vare sker på de vilkår, som er fastsat af den pågældende udbyder af varen, og er Whatelse Group ApS uvedkommende. Inden bestilling af en vare, bør kunden derfor sætte sig særskilt ind i vareudbyders vilkår for fortrydelse og reklamation. Dette vil fremgå af kampagnen. Fortrydelsesfristen for varen løber fra den dag, hvor varen modtages. Ved returnering sendes varen direkte retur til afsenderadressen. Dette skal ske inden 14 dage efter at kunden har givet os besked om, at kunden ønsker at benytte sig af sin fortrydelsesret.

11. Reklamation

Der gives efter købeloven en reklamationsret i 24 måneder på alle varer. Det er dog en forudsætning, at disse mangler eller fejl ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Du skal reklamere indenfor rimelig tid, hvilket vil sige, inden to måneder efter du har konstateret manglen eller fejlen. Ved berettiget reklamation betaler vi omkostningerne og bytter produktet.

12. Indløsning af et værdibevis hos Whatelse Group ApS’ samarbejdspartnere

Til oplevelser eller arrangementer udstedes et værdibevis, som kan anvendes hos vores samarbejdspartnere. Hvis ikke andet er angivet, er værdibeviset gyldigt i 3 år fra udstedelsen. Hvis værdibeviset vedrører en vare/tjenesteydelse som kun udbydes af samarbejdspartneren i en bestemt periode (for eksempel et arrangement/event), vil værdibevisets gyldighed automatisk være begrænset hertil. Alle værdibeviser er forsynet med unikke kodenumre. Samarbejdspartneren skal bruge disse kodenumre, når kunden indløser sit værdibevis. Kopiering af eller manipulering med værdikuponerne er ikke tilladt. Ved tilfælde af mistanke om kopiering eller manipulering forbeholder Whatelse Group ApS sig retten til at videregive de relevante indsamlede oplysninger til den respektive samarbejdspartner eller offentlig myndighed.

Værdibeviset er ikke personligt og kan overdrages til tredjemand. Whatelse Group ApS forbeholder sig retten til i særlige tilfælde at indstille salget af værdibeviser og/eller tilbagekalde allerede købte værdibeviser. I så fald orienterer Whatelse Group ApS kunden herom og godtgør udgiften til værdibeviset. 

13. Ophør af profil og kundeforhold

Ved ophør af kundens kundeforhold til Whatelse Group ApS, det være sig ved kundens eller Whatelse Group ApS’ opsigelse eller ophævelse, vil samtlige af kundens data på www.whatelse.dk blive slettet senest 14 dage efter det endelige ophør. 

14. Driftssikkerhed og tilgængelighed

Whatelse Group ApS bestræber sig på at være tilgængelig for websitets brugere 24 timer i døgnet, men kan ikke garantere, at sitet til enhver tid er i fuld funktion og fejlfri. Whatelse Group ApS kan ikke drages til ansvar for eventuelle uheld som følge af benyttelsen af www.whatelse.dk, eksempelvis skader på computersystem eller tab af data. Kunden er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte websitet, herunder internetadgang, browser, e-mail m.m. Whatelse Group ApS fraskriver sig ligeledes ansvaret for enhver form for tab forårsaget ved anvendelsen af Whatelse Group ApS service, uden at de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger følges. 

15. Ansvarsbegrænsning og forbehold

Kundens brug af Whatelse Group ApS’ ydelser sker i enhver henseende på kundens eget ansvar og risiko. Whatelse Group ApS er ikke forpligtet til at udbetale erstatning for eventuelle tab under følgende omstændigheder:

  • Værdibeviset er ikke blevet indløst hos samarbejdspartneren.
  • Varen eller tjenesteydelsen modsvarer ikke kundens forventninger. (LU)
  • Samarbejdspartnerens konkurs. 

16. Tredjemands rettigheder

Kunden er over for Whatelse Group ApS ansvarlig for, at kundens data, m.v. ikke krænker tredjemands rettigheder.
Såfremt der foretages retsskridt over for kunden eller Whatelse Group ApS med påstand om, at Whatelse Group ApS’ ydelser krænker tredjemands rettigheder er Whatelse Group ApS berettiget til efter eget valg at ændre sine ydelser, således at krænkelsen ophører, eller ophæve denne aftale helt eller delvist uden yderligere ansvar for Whatelse Group ApS. I begge tilfælde er Whatelse Group ApS berettiget til at overtage sagen og de med sagen forbundne omkostninger. Whatelse Group ApS er bemyndiget til at gennemføre sagen eller afslutte denne forligsmæssigt. 

17. Kundeoplysninger

Ved kundens oprettelse af en profil hos Whatelse Group ApS registreres kundeoplysninger, herunder særligt navn, adresse og e-mail, i Whatelse Group ApS’ kundedatabase. Whatelse Group ApS’ behandling af sådanne oplysninger er omfattet af og vil ske i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger.
Direktøren og betroede medarbejdere for Whatelse Group ApS har adgang til oplysninger, der registreres om kunden. Den dataansvarlige på www.whatelse.dk er Whatelse Group ApS. Whatelse Group ApS er berettiget til at benytte eksterne leverandører af forskellige tjenesteydelser, der kræver udveksling af kundeoplysninger for korrekt udførelse af den pågældende ydelse. Alle Whatelse Group ApS’ samarbejdspartnere skal efter afsluttet leverance slette samtlige informationer. Whatelse Group ApS fraskriver sig ansvar for den enkelte leverandørs eller samarbejdspartners misligholdelse af dette forhold. Alle leverandører og samarbejdspartnere er gjort opmærksom på Whatelse Group ApS’ persondatapolitik samt forretningsbetingelser.
Som registreret hos Whatelse Group ApS har kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Kunden har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om kunden. Disse rettigheder har kunden efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Whatelse Group ApS via e-mail: [email protected] 

18. Ved fejl eller problemer

Opstår der fejl eller problemer med varen/værdibeviset eller indløsningen heraf, vil Whatelse Group ApS hjælpe med at finde en løsning. Kunden kan i sådanne tilfælde kontakte Whatelse Group ApS’s kundeservice på e-mail: [email protected] eller på tlf.: +45 70 20 05 90. 

19. Mailingliste

Kommunikation fra Whatelse Group ApS til kunden er i et vist omfang automatiseret og vil som udgangspunkt foregå via e-mail. Det er derfor en forudsætning for at være kunde, at man accepterer at modtage e-mails fra Whatelse Group ApS. Ved at acceptere nærværende Forretningsbetingelser samtykker kunden derfor udtrykkeligt til at blive tilmeldt Whatelse Group ApS’ mailingliste og derved løbende via e-mail modtage Whatelse Group ApS’ kampagner, informations- og nyhedsbreve. Kunden er dog berettiget til at afmelde sig markedsføringsmateriale fra Whatelse Group ApS via kontoindstillingerne [email protected] 

20. Kundens behandling og håndtering af personoplysninger og andre data

Kunden beslutter og bærer ansvaret for, hvilke eventuelle personoplysninger og data der registreres på kundens konto og/ eller ved køb af en vare/værdibevis og hvorledes disse skal anvendes. Whatelse Group ApS bruger cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker og for at sikre en alsidig visning af reklameformater. Til brug heraf registrerer vi udelukkende informationer af teknisk karakter som browsertype, IP-numre m.v. Ved alle reklameformater registrerer vi, om kunden klikker på de leverede annoncer. 
Ingen personlige oplysninger om kundens færden på www.whatelse.dk lagres. 

21. Strafbare forhold

Såfremt Whatelse Group ApS bliver vidende om strafbart forhold eller aktiviteter i forbindelse med en kundes tilhør, vil Whatelse Group ApS ud over at ophæve kundens konto med øjeblikkeligt varsel, videregive alle relevante oplysninger til de danske myndigheder, i det omfang der er påkrævet.

22. Ændring af betingelser

Whatelse Group ApS har til enhver tid ret til at ændre nærværende betingelser. De gældende betingelser vil altid fremgå på www.whatelse.dk. 

23. Lovvalg og værneting

Forretningsbetingelserne, herunder kundens brug af www.whatelse.dk, er undergivet dansk ret og eventuelle tvister og uoverensstemmelser mellem kunden og Whatelse Group ApS skal afgøres ved retten i København. 

24. Force Majeure

Hverken Whatelse Group ApS eller samarbejdspartneren er ansvarlige for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen, hvis den manglende opfyldelse af handlen skyldes force majeure eller tvingende omstændigheder. Såfremt parterne ikke ved aftalens underskrift har taget hindringen i betragtning eller senere kunne have undgået den. 

25. Uafhentet vare

I visse tilfælde bliver uafhentede varer sendt tilbage til Whatelse Group ApS. Hvis kunden ønsker, at Whatelse Group ApS skal gensende varen, skal kunden tage kontakt til Whatelse Group ApS kundeservice. Det koster 65 kr. i fragt / ekspeditionsgebyr at få gensendt en vare, og pengene skal overføres til Whatelse Group ApS, før varen bliver gensendt. I tilfælde af at en uafhentet vare sendes direkte tilbage til samarbejdspartneren, kan Whatelse Group ApS tage kontakt til samarbejdspartneren for at indgå en ny aftale om gensendelse af den uafhentede vare. Whatelse Group ApS er ikke ansvarlig for forhandlerens gensendelsespris. 

26. Klageadgang

Hvis kunden vil klage over sit køb, skal kunden rette henvendelse til Whatelse Group ApS på [email protected] Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk

Se godkendte klageinstanser her: http://www.forbrug.dk/Menu/Klageinstanser

Luk

Kurv (0)

Kurven er tom Kurven er tom.

Whatelse

eksklusiv fordelsklub